English

Organisation

Om Evangeliska Turistkyrkan på Gran Canaria

Evangeliska Turistkyrkan är en fristående mission som har som huvudmål att sprida evangelium till alla folk. 
Missionen är registrerad i Sverige och Norge och bedriver verksamhet på Kanarieöarna under 6-7 månader varje år samt även i övriga Europa till viss del.

De anställda i teamet ansvarar för den evangeliska verksamheten medan styrelsen fattar beslut i ekonomiska och juridiska frågor.

Rent finansiellt drivs arbetet genom frivilliga gåvor, bidrag, kollekter och testamenten.

Både verksamhet och ekonomi redovisas vid årsmötet.

Vad tror vi på?

Vi tror att Bibeln är Guds Ord.

Bibeln är grunden för vår tro. Utifrån den grunden bejakar vi kristen tro enligt den apostoliska trosbekännelsen.

Vi tror att människan är skapad till Guds avbild men på grund av människans synd saknar hon gemenskap med Gud.

Vi tror att människan behöver manas till omvändelse från synden.

Vi tror att människans frälsning grundar sig på Jesu Kristi försoning och tages emot genom tron av nåd. Gud frälser och föder människan på nytt genom den helige Ande.

Vi tror på vår Frälsares missionsbefallning  att vi, tillsammans med Jesu Kristi lärjungar i hela världen, skall genom lära och liv förmedla evangelium om denna Guds frälsning till våra medmänniskor.

Vi tror att vi som Jesu Kristi lärjungar skall leva ut Guds kärlek och att hjälparen, den helige Ande, förmedlar denna kärlek till våra hjärtan.