English

Predikan

 Arkiv
Bibelundervisning 2017
Bibeltimmar
Hösten 2017
Våren 2017
Hösten 2016
Våren 2016
Hösten 2015
Våren 2015
Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2017

Detta är mitt förbund med dem.  Rom 11:27   Pred. Inga-Maj

 

Rätt syn på Jesus!  Mark 8:34-38, Mark 9:1-9   Pred. Ingrid
(Börjar med en sång)

 

Sann tillbedjan – överlåten vilja. Rom 1:25, 1 Mos 22:5 ff  Pred. Ingrid

 

Elia och Herren Gud. 5 Mos. 10:14-22, 1 Kung 17:1-7  Pred. Ingrid
(Obs! Börjar med en sång)

 

Gudsnärvaro ger helig gudsfruktan.  Ords. 9:10  Pred. Ingrid

 

Hör, så får er själ leva!  Jes 55:3  Pred. Ingrid
(Obs! Börjar med en sång!)